You are not logged in!
Sök på denna webbplats
Klicka här för att gå till nya hemsidan!
Konton

SMU's konton används för att t.ex. betala för julstugan, skicka en gåva eller lägeravgifter.

Underkassornas konton används för att betala medlemsavgift för de olika grupperna och vissa läger.

OBS! Vissa läger anordnas av andra än oss! Då gäller andra konton för lägeravgiften!

Församlingens konton.

Gåvor, Julstugan, Beach och Rumänien resor betala till:
SMU: Plusgiro 72 29 51-1

Underkassornas Plusgiro:

Nying: Plusgiro 50 92 42-4

Scout: Plusgiro 70 87 42-2

Sjöscout: Plusgiro 442 07 24-9

Tonår: Plusgiro 14 85 67-1

Publicerad i avdelning Equmenia: 2005-11-10 23:24:33. Senast ändrad: 2005-11-12 14:47:55
Författare/ansvarig: Stefan Hogedal Redigera